Välkommen till Stockholm Shippers – en intresseorganisation för köpare av transport- och logistiktjänster i Stockholmsregionen. Vi består av ett 60-tal medlemsföretag. Stockholm Shippers ger, genom sina kontakter med myndigheter och transportorganisationer, medlemmarna möjligheter att direkt påverka utvecklingen inom transportområdet och att sinsemellan utbyta branschspecifik information. Stockholm Shippers målsättning är att:

  • till medlemmarna förmedla information inom transport- och speditionsnäringen,
  • till utlysta möten engagera aktuella föreläsare med anknytning till verksamheten,
  • medverka till ett utökat utbyte av erfarenheter och information mellan medlemsföretagen,
  • fungera som remissinstans och till myndigheter, organisationer, transportörer och speditionsföretag framlägga synpunkter från medlemmarna.

Bli medlem i Stockholm Shippers!
Import- och exportföretag inom Stockholmsregionen är välkomna som medlemmar. Årsavgiften är 2500 SEK, moms utgår ej. Två personer från företaget kan delta i möten, deltagare nummer två kan variera från gång till gång. Medlemsmöten arrangeras fyra gånger per år.

För ytterligare information kontakta Stockholm Shippers kansli på:
stockholm.shippers@gmail.com

Tel: 0725-22 64 44

KALENDARIUM

2021

Årsmöte – 11 februari 2021

Digitalt Majmöte (nytt datum) – 27 maj 2021

Höstmöte – 16 september 2021

Novembermöte – 18 november 2021