Bli medlem

Nästa möte: Septembermöte 12/9

Hela kalendariet

Novembermöte på Mexikos ambassad

Den 9 november 2023 samlades ledande aktörer inom logistik och internationell handel på Mexikos ambassad i Stockholm för Stockholm Shippers årliga novembermöte. Evenemanget, som varade från kl 13.00 till 18.00, bjöd på en blandning av informativa presentationer, nätverksmöjligheter och kulturella inslag.

Presentationen om Adnavem

För alla ni som missade Stockholm Shippers majmöte 19/5  finns här en möjlighet att lyssna till presentationen om Adnavem av grundaren Andreas Wramsmyr.

Intresseorganisationen för köpare av transport- och logistiktjänster i Mälardalsregionen

Vi består av ett 60-tal medlemsföretag. Vi ger, genom våra kontakter med myndigheter och transportorganisationer, medlemmarna möjligheter att direkt påverka utvecklingen inom transportområdet och att sinsemellan utbyta branschspecifik information.

Stockholm Shippers målsättningar

  • till medlemmarna förmedla information inom transport- och speditionsnäringen

  • till utlysta möten engagera aktuella föreläsare med anknytning till verksamheten

  • medverka till ett utökat utbyte av erfarenheter och information mellan medlemsföretagen

  • fungera som remissinstans och till myndigheter, organisationer, transportörer och speditionsföretag framlägga synpunkter från medlemmarna.

STOCKHOLM SHIPPERS

Bli medlem!

  • Import- och exportföretag inom Mälardalsregionen är välkomna som medlemmar.
  • Årsavgiften är 2800 SEK, moms utgår ej.
  • Medlemsmöten arrangeras fyra gånger per år.
  • Två personer från företaget kan delta i möten, deltagara kan variera från gång till gång
    (betalar man extra får man komma tre)

BLI MEDLEM

Tel: 070-686 17 64