Bli medlem

Nästa möte: Årsmöte 10/2 2022

Hela kalendariumet

Intresseorganisationen för köpare av transport- och logistiktjänster i Mälardalsregionen

Vi består av ett 60-tal medlemsföretag. Vi ger, genom våra kontakter med myndigheter och transportorganisationer, medlemmarna möjligheter att direkt påverka utvecklingen inom transportområdet och att sinsemellan utbyta branschspecifik information.

Stockholm Shippers målsättningar

  • till medlemmarna förmedla information inom transport- och speditionsnäringen

  • till utlysta möten engagera aktuella föreläsare med anknytning till verksamheten

  • medverka till ett utökat utbyte av erfarenheter och information mellan medlemsföretagen

  • fungera som remissinstans och till myndigheter, organisationer, transportörer och speditionsföretag framlägga synpunkter från medlemmarna.

STOCKHOLM SHIPPERS

Bli medlem!

Import- och exportföretag inom Mälardalsregionen är välkomna som medlemmar. Årsavgiften är 2500 SEK, moms utgår ej. Två personer från företaget kan delta i möten, deltagare nummer två kan variera från gång till gång. Medlemsmöten arrangeras fyra gånger per år.

BLI MEDLEM

Tel: 070-686 17 64