2022

Årsmöte 10/2
Majmöte 19/5
Septembermöte 22/9
Novembermöte 10/11

2023

Årsmöte 16/2

Styrelsen följer Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer. Kommande möten blir digitala tills fysiska åter blir möjliga.