Stockholm Shippers

Intresseorganisationen för köpare av transport- och logistiktjänster i Stockholmsregionen