Stockholm Shippers

Intresseorganisationen för köpare av transport- och logistiktjänster i Stockholmsregionen


KALENDARIUM

2022
Årsmöte 10/2
Majmöte 19/5
Septembermöte 15/9
Novembermöte 10/11

2023
Årsmöte 16/2

Styrelsen följer Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer. Kommande möten blir digitala tills fysiska åter blir möjliga.